VIKTIG INFORMASJON OM KORONA
VIKINGSPOR

Utforsk fortiden på Bø

Stedsnavnet Bø nevnes første gang, som navn på bygda, en gang på 1500-tallet. Mange steder i Norge har fått navnet Bø, i alle tilfellene er det snakk om store og sentrale gårder, sikkert blant de eldste faste bosetningene vi har. Dette vet vi med sikkerhet at er tilfelle for bygda vår, for her finnes rike spor etter eldre bosetning. Ikke minst ved Jernaldergårdene Sletten og Bakkan. Tar man en tur opp til disse jernaldergårdene, vil man blant annet finne en samling med hustufter, steingjerder, rydningsrøyser og gravrøyser. Dette er spor etter et livskraftig samfunn som har eksistert i mer enn 2000 år.

Sletten-Bakkan nås lett fra Marmelkroken, ønsker du mer informasjon eller guiding, ta kontakt med oss på Marmelkroken.

Her finner du litt mer informasjon om Jernaldergården Bakkan- Sletten på Bø i Andøy