VIKTIG INFORMASJON OM KORONA
WORKSHOP ILDSKULPTUR

Lyst å lære å bygge ildskulptur?

Kurset ble avholdt på Marmelkroken 11. - 13. februar 2016 og ble avsluttett med brenning av skulpturen lørdag 13. februar.  Instruktør: Kai Bårdsen  Kunstnerisk leder: Tor-Bjørn Gundersen

Ildskulptur som kulturelt uttrykk, er og vil oppleves som «øyeblikkets» kunst. Etter gjennomføringen finnes ingen spor i naturen og ingen fysiske rester, men opplevelsen vil for altid brenne seg fast i bevisstheten til de som var tilstede.


Ta kontakt å få mere informasjon!